Hisseden Bitkiler

Hisseden Bitkiler beşine hiçbir tepki göstermedi. Ama gerçek suçlunun yanına her gelişinde ibreyi çılgın gibi oynatıyordu. Backster tedbiri elden bırakmayarak suçlunun suçluluk duygusunun bitki tarafından algrılanıp yansıtılmış olabileceğini de ortaya attı. Ama adam, bilimsel bir amaçla hareket ettiği için suçlu olduğu pek söylenemezdi. Dolayısıyla bir arkadaşına kötülük yapan kişiyi anımsayıp tanıyabilmesi olasılığı beliriyordu.

Çok geçmeden polisiye romanlara daha uygun düşen bir başka gözlem olanağı doğdu. New Jersey’deki büyük bir fabrikada bir kızın öldürülmesi olayında polis, belli başlı sanıklara yalan makinesi testi uygulaması için Backster’in yardımına başvurdu. Cinayet gecesi kalabalık bir bakım tutum ekibi işbaşında olduğundan, bunca çok sayıda kişiyi sorgulamak uzun zaman adacaktı.

Backster, cesedin bulunduğu bürodaki iki bitkinin iki ayrı poligraf aygıtına baiirjanmastm önerdi. Bakım, ekibinin elemanlarının birer birer bitişikteki bir başka büroya girmeleri istenecekti. Eğer içlerinden herhangi birine her iki bitki birden tepki gösterirse, bu kişiye olağan poligraf testleri uygulanacak ve cinayet çarçabuk çözümlenecekti. İşçiler bitişik büroda geçit yapmaya başladıysa da, bitkiler olağan dışı hiçbir tepki göstermedi.

En büyük tepki, yıllanmış polis memutlanrıclan Backster cinayetin tanıkları olarak iki bitkinin sabaha kadar korunmaya alınmasını istediğinde geldi. Ertesi gün yine suskundu bit-Bitkiler ve Altıncı Duyu Airın, yamları ne onlar, ne de Backster’di, katilin fabrikadan biri olmadığı anladı sonraki bir gözlemler dizisinde bit,kilerle bakıcıları arasında, birbirlerinin winda bulunmadıkları zaman bile bir tür bağ bir çekim gücü oluşabileceği yolundaki değerlendirdi.

Senkronize edilmiş kronometreler yardımıyla bitişik odadan, koridorun sonundan, giderek bir sokak öteden bitkilerinin kendi düşünce ve ilgisine karşılık verdiklerini sap tadı Dahası, New Jersey’e yaptığı yirmi kilomet-relik bir geziden New York’a dönmeye karar verdiğinde bitkilerinin olumlu tepki belirtileri gösterdiklerini kanıtlayabildi. Rahatlamışlar mıydı, hoşgeldin mi diyorlardı, bilmiyordu Backster.

Konferans gezisindeyken, ilk deneyleri üzerinde yaptığı dracaena’nın dialarını gösteriyordu. Bu diaların her gösterilişinde, o sırada kilometrelerce uzaktaki bürosunda bulunan bitkinin grafiğinde tepkiler beliriyordu. Bir kez bir kişiyle bağlantı kurduktan sonra, bu kişi nerede ve kimlerle olursa olsun, görünüşe göre bu bağlantıyı koruyabiliyordu bitkiler. Bunu gösterebilmek için Backster bir yılbaşı gecesi elinde kronometre ve not defteriyle New York’un Times alanının kargaşası içine karıştı.Hisseden Bitkiler .

Yürümek, koşmak, metro merdivenlerinden inmek, ezilme tehlikesi atlatmak, gazete satıcısıyla tartışmak gibi eylemlerini not ediyordu. Laboratuvarına döndüğünde, kendisinin bu önemsiz duygusal
bitkilerin gizli yaşamı Çağdaş Araştırmalar Son olarak bir yumurtayı kardiyografa bağladı, bir başka yumurtayı da laboratuvarın öbür ucunda kaynar suya attı. Birinci yumurta, arkadaşının ölümüne kesin bir tepki gösterdi. Bu gözlemin önemi öyle büyüktü ki, Backster bir süre için bitkiler üzerindeki deneylerine ara verdi. Gerçekten de yaşamın başlangıcı hakkında çok derin ve yeni görüşlerin doğmasına yol açabilecek ve bir başka kitabın konusunu oluşturabilecek bir buluştu bu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir